Mateřská škola, Fráni Šrámka 2620, Teplice

logo frani sramka

Mateřská škola Fráni Šrámka

Teplice, Fráni Šrámka 2620

Platby o prázdninách a od.1.9.2022

Upozornění rodičům ohledně plateb o prázdninách

a v dalším školním roce 2022/2023


Platby o prázdninách v červenci a srpnu 2022

Stravné

Stravné uhradí rodiče podle předpisu stravného, který bude vypočítán podle přihlášených dnů v předběžných docházkách na měsíc červenec a srpen, které rodiče vyplnili na třídách. Děti, které nejsou vůbec přihlášeny na prázdniny, nebudou stravné hradit, pouze úplatu/ pokud ji hradí/.

Předpisy stravného budou vyvěšeny na třídách podle rozpisu provozu o prázdninách.

Vyúčtování přeplatků za školní rok 2021/2022 bude provedeno do 15.9.2022. Dětem, které budou končit docházku, lze vyúčtovat přeplatky ihned po individuální dohodě s vedoucí školní jídelny v den ukončení docházky.

 

Úplata

Úplata za červenec je stanovena na 221,- Kč.

Úplata za srpen je stanovena na 162,- Kč.


 Úplata za prázdniny se hradí i když dítě nenavštěvuje o prázdninách  mateřskou školu, neboť výše úplaty je rozpočítána na celý školní rok.


Platba úplaty od 1.9.2022 se mění, a to na 460,- Kč (včas si změňte výši na 460,- Kč)


Děti s povinnou předškolní docházkou v roce 2022/2023 neplatí úplatu, proto si včas zrušte trvalý příkaz.

 

S případnými dotazy se obracejte na ředitelku školy nebo vedoucí školní jídelny p. Dlouhou.   

                                                        Bc.Irena Slámová, řed.MŠ

Nápsano dne:

14 červen 2022