Mateřská škola, Fráni Šrámka 2620, Teplice

logo frani sramka

Mateřská škola Fráni Šrámka

Teplice, Fráni Šrámka 2620

                                                                          Zápis

Mateřská škola, Fráni Šrámka 2620, Teplic

Vážení rodiče, předkládáme Vám informace k zápisu na školní rok 2023/2024.


1.     Termín zápisu je stanoven na dny 2.5.2023  od 8.30 do 16.00 hodin

2.     Žádosti a přílohy se vydávají

a/ stažením formulářů na odkaze www.msfsramka.cz

b/ osobně v sídle školy na adrese Mateřská škola, Fráni Šrámka 2620, 41501 Teplice v kanceláří ředitelky školy, vchod z parkoviště

3.     Žádost obsahuje přílohy:

a/ vyjádření dětského lékaře o očkování dítěte / povinně vzdělávaní nedokládají/

b/ seznámení s kritérii přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024

c/ prohlášení zákonných zástupců dítěte

4.     Všechny dokumenty doplní, podepíše a podá  dne 2.5.2023

a/ datovou schránkou na adresu : pypygcc

b/ poštou na adresu : Mateřská škola, Fráni Šrámka 2620,41501 Teplice

c/ osobně v kanceláři ředitelky na adrese Mateřská škola, Fráni Šrámka 2620, 41501 Teplice vchod z parkoviště dne 2.5.2023 od 8.30 do 16.00 hodin.

5.     Ředitelka ověří totožnost žadatelů dle občanského průkazu a rodného listu dítěte.

6.     Ředitelka přidělí žádosti registrační číslo, které předá zákonnému zástupci.

7.     Dnem podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno správní řízení.

8.     Do 30 dnů bude vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.

9.     Má možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí dne 17.5.2023 od 9.00 do 12.00 hodin v kanceláři ředitelky.

10.  Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen 19.5.2023 v 9.00 hodin na informační tabuli a www.msfsramka.cz

11.  Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům na adresu.

12.  V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitelku školy Bc. Irenu Slámovou na telefonu 776813220 nebo e-mailem info@msfsramka.cz

Informace vydala dne 1.3.2023 Bc. Irena Slámová, ředitelka školy