Mateřská škola, Fráni Šrámka 2620, Teplice

logo frani sramka

Mateřská škola Fráni Šrámka

Teplice, Fráni Šrámka 2620

                                                                          Zápis

Mateřská škola, Fráni Šrámka 2620, Teplic

Vážení rodiče, předkládáme Vám informace k zápisu na školní rok 2022/2023.

1.      Termín zápisu je stanoven na dny 2.5.2022 – 6.5.2022 od 8.00 do 16.00 hodin

2.      Žádosti a přílohy se vydávají

a/ bezkontaktně stažením formulářů na odkaze www.msfsramka.cz

b/ osobně v sídle školy na adrese Mateřská škola, Fráni Šrámka 2620, 41501 Teplice v kanceláří ředitelky školy, vchod z parkoviště

3.      Žádost obsahuje přílohy:

a/ vyjádření dětského lékaře o očkování dítěte / povinně vzdělávaní nedokládají/

b/ seznámení s kritérii přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

c/ prohlášení zákonných zástupců dítěte

d/ kopii rodného listu dítěte

4.      Všechny dokumenty doplní, podepíše a podá v době od 2.5.2022 – 6.5.2022 dle těchto možností

a/ datovou schránkou na adresu : pypygcc

b/ e -mailem na adresu : info@msfsramka.cz s elektronickým podpisem / pouhé skenování dokumentu není přípustné/

c/ poštou na adresu : Mateřská škola, Fráni Šrámka 2620,41501 Teplice

d/ vhozením do poštovní schránky vedle pravých dveří na hospodářském pavilonu s označením ZÁPIS

e/ osobně v kanceláři ředitelky na adrese Mateřská škola, Fráni Šrámka 2620, 41501 Teplice vchod z parkoviště dne 3.5.2022 od 8.00 do 16.00 hodin.

5.      Ředitelka ověří úplnost dokumentů. Při pochybnostech o pravosti dokladů může ředitelka žádat o doručení originálů. Trvalé bydliště bude ověřeno ve spolupráci s evidencí obyvatelstva města Teplic.

6.      Ředitelka přidělí žádosti registrační číslo, které zašle na uvedenou e-mailovou adresu zákonného zástupce.

7.      Dnem podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno správní řízení.

8.      Do 30 dnů bude vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.

9.      Má možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí dne 20.5.2022 od 9.00 do 12.00 hodin v kanceláři ředitelky.

10.  Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen 24.5.2022 v 9.00 hodin na informační tabuli a www.msfsramka.cz

11.  Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům na adresu.

12.  V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitelku školy Bc. Irenu Slámovou na telefonu 776813220 nebo e-mailem info@msfsramka.cz

 

Informace vydala dne 15.3.2022 Bc. Irena Slámová, ředitelka školy